"Despulles II", Casal d'Associacións juvenils de Barcelona , Barcelona, octubre 1998.

(selecioneu el projecte)